ВОИ от ЕС обсъдиха как да се гарантира надеждността на фискалните данни

finland-group-photo-1119-1_220x165_fit_478b24840a
03.12.2019

Върховните одитни институции на страните от Европейския съюз, както и представители на ЕВРОСТАТ, на европейски национални статистически органи и на финландското правителство обсъдиха общи средства за гарантиране на надеждността на фискалните данни по време на семинар, организиран от Сметната палата на Финландия в Хелзинки. Събитието бе под знака на финландското председателство на ЕС и в него участваха председателят на Сметна палата Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров.

Дискусиите на семинара бяха разделени на отделни панели - статистиката като надежден източник на данни за планирането на фискалната политика и вземането на решения, примери от практиката на Върховни одитни институции (на Португалия Швеция, Австрия и Чехия), и развитие на счетоводните стандарти и практики за отчитане в публичния сектор и ролята на ВОИ.

Според Тити Или-Викари, генерален одитор на Финландия, европейските органи за одит и статистика трябва да предоставят на гражданите и на лицата, вземащи решения, достоверна и обоснована информация в свят, в който се разпространява много невярна и противоречива информация. Надеждността на фискалните данни може да се гарантира, например, чрез общи насоки, регулиране и мониторинг.

Според Мариана Коцева, генерален директор на ЕВРОСТАТ, счетоводните стандарти са важна основа за качеството на данните.

Европейската икономическа криза беше доказателство за това, което се случва, когато решенията се вземат въз основа на ненадеждни данни. Изглежда, че икономическата статистика е била изкривена и е била задържана съществена информация за пасивите. Това застраши работата на цялата евросистема. Следователно е важно органите да предоставят надеждни статистически и прогнозни данни за публичните финанси и ВОИ да осигурят надеждността на тези данни , заяви Мати Окко, заместник-генерален одитор в Сметната палата на Финландия.

През последните години ЕС засили мониторинга на статистическите дейности и регулирането на фискалната политика, но въпреки това отговорността за надеждността на информацията и устойчивостта на решенията е на всяка държава-членка, каза Оли Рен, управител на Централната банка на Финландия и еврокомисар по време на кризата в еврото.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.