Удължава се срокът за представяне на отчетите на политическите партии в Сметната палата

24.03.2020

Сметната палата съобщава, че срокът, в който политическите партии трябва да представят отчетите си за 2019 г. се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.

Новият удължен срок е в съответствие с чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Съгласно Закона за политическите партии годишните отчети за предходната година следва да се представят до 31 март на текущата година, но промяната се налага предвид извънредната ситуация заради борбата с COVID 19.

Информация и образци на необходимите документи за отчетите могат да се намерят на интернет на Сметната палата в раздела „Контрол-партии“.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.