Списъци

Списъци - финансови отчети на политическите партии за 2018 г.

Списъци - финансови отчети на политическите партии за 2017 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2016 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2015 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2014 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2013 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2012 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2011 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2010 г.

Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2009 г. съгласно изискванията на ЗПП

Списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети за 2009 г. съгласно изискванията на ЗПП

 

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2008 г.

Списъци - финансови отчети на политически партии за 2007 г.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.