Сметната палата връчи тазгодишните си одитни награди по случай професионалния си празник

dsc-4896-2_220x165_fit_478b24840a
20.12.2019

Сметната палата връчи тазгодишните си награди по случай професионалния празник. Преди 139 години, на 20 декември 1880 година е публикуван първият Закон за Върховната сметна палата. Така е поставено началото не само на Върховната одитна институция у нас, но и на бюджетния контрол в България. Затова с решение на ръководството на институцията през 2000 година този ден е избран за професионален празник на Сметната палата.

Наградата „Одитор на 2019 година“ получи Красимира Ангелова – главен одитор в одитна дирекция „Специфични одити“. Наградата се връчва за изявен професионализъм, инициативност, принос за подобряване на одитния процес и способност за работа в екип.

„Одитен екип на 2019 година“ е екипът от ИРМ-Хасково, извършил финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кърджали за 2018 година в състав: Йордан Каменов – главен одитор и ръководител на екипа, Виктория Мандиева – стажант-одитор, и Валентина Маринова – стажант-одитор. Наградата се връчва за постигнати високи одитни резултати при извършения финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кърджали за 2018 г., чрез които се въздейства за подобряването на управлението в публичния сектор.

„Ръководител на 2019 година“ е Дилиана Кръстева – началник на отдел 3 „Местни органи в одитна дирекция I ОСФУ. Наградата се връчва за изявени лидерски качества, професионализъм и компетентност.

Приключваме успешна година с извършени  309 одита, над 750 препоръки, както и с 39 доклади за извършени проверки за изпълнение на препоръките. Всички доклади са публикувани на интернет страницата и всеки може да се убеди в тяхното качество и полезност, както и в обективността и безпристрастността на екипите, които са ги изготвили, каза председателят Цветан Цветков по време на отбелязването на професионалния празник. Той заяви още, че Сметната палата е участвала активно в работата на общо 13 работни групи на професионалните организации ЕВРОСАЙ, ИНТОСАЙ и Контактния комитет на Ръководителите на ВОИ от Европейския съюз и на Европейската сметна палата по теми, свързани с одитната дейност от важно значение за много страни, както и в три кооперативни одита. Одитният процес се усъвършенства не само чрез прилагане на международните одитни стандарти и най-добрите одитни практики, но и се внедряват активно съвременните технологии чрез дигитализацията на дейността с одитни софтуери.

По време на професионалния празник бе отбелязано и приключването на първия туининг проект на Сметната палата като водещ партньор - за по-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Република Северна Македония.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.