Сметната палата удостои с почетен плакет Икономическия университет – Варна по случай 100- годишния му юбилей

sn-varna1_220x165_fit_478b24840a
05.10.2020

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи почетния плакет на институцията на ректора на Икономическия университет – Варна, проф. д-р Евгени Станимиров, по случай 100-годишния юбилей на най-старото висше учебно заведение у нас.

Председателят и членовете на Сметната палата проф. д-р Георги Иванов и Емил Евлогиев взеха участие в работата на Конференцията „Развитие на счетоводното законодателство в България“, организирана от университета и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по повод на юбилея.

Дебатът за развитието на счетоводството трябва да излезе извън професионалните общности, аулите и конферентните зали и да бъде поставен на вниманието на цялата общественост, защото данните от финансовите отчети информират гражданите за финансовото състояние на институциите и държавата, каза председателят на Сметната палата. Надеждните и достоверни отчети са изключително важни за вземането на правилни управленски решения, особено в условията на COVID 19.

Сметната палата е посредник между бюджетните организации и гражданите, тъй като съдейства за подобряването на отчетността на бюджетните организации и осигурява публичност и прозрачност. Затова в последните години усилията на Сметната палата са насочени към осигуряване на добра информираност чрез изготвянето на обобщени доклади за резултатите от финансовите одити.

На срещата си с академичното ръководство на университета Цветан Цветков изтъкна знаменателни съвпадения в традициите на висшето учебно заведение и върховната одитна инстуция:

Университетът е в прекрасна сграда, проектирана от изключителния български архитект Никола Лазаров, който е проектирал и сградата, в която между 1927 до 1944 г. е работила Сметна палата в София (днес на Министерството на земеделието).

Възпитаниците на университета завършват, като полагат Галилеевата клетва - да бъдат морални, достойни хора и професионалисти. Ръководството на Сметната палата днес се кълне да спазва законите, да се ръководи от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнение на задълженията. Някогашните контрольори във Върховната сметна палата също са се клели да пазят свято законите, да изпълняват качествено и добросъвестно задълженията си, да не превишават властта си. И са помнели, че за всичко ще дават отчет пред Закона и пред Бога.               

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.