Сметната палата публикува отчетите за предизборните кампании на участниците в изборите за народни представители, проведени на 5 октомври

18.11.2014

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители, проведени на 5 октомври 2014 г. Пред Сметната палата отчети са представили 18 политически партии, 7 коалиции от партии и 1 инициативен комитет.

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и представената информация от доставчици на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, и агенции за осъществяване на връзки с обществеността за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

От участвалите в изборите инициативни комитети 6 не са представили отчети. Те са издигнали независими кандидати за народни представители, регистрирани от РИК Бургас (два), София област, София 24 МИР, София 25 МИР и Благоевград. Две от 18-те партии, участници в изборите – партия „Нова България“ и партия „Общество за нова България“, са подали отчетите си един ден след законовия 30-дневен срок от изборния ден, който изтече на 4 ноември.

Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс, който е достъпен през интернет страницата на Сметната палата. (За влизане в регистъра се ползва банерът, разположен в лявата част на страницата. След като се влезе в регистъра, се кликва на „2014 г.“, след това – „Избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.“, „Регистрирани участници“, „Регистрирани участници в ЦИК“ или „Регистрирани участници в ОИК“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ - конкретният отчет е обозначен  със знак „кламер“ за прикачен файл.)

Информацията от доставчиците на медийни услуги е публикувана в раздел “Контрол избори”, подраздел “Отчитане на предизборната кампания” - “Доставчици на услуги”  – “Доставчици на услуги – избори за народни представители 2014 г.”   

Сметната палата предстои да извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над 1000 лв.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.