Сметната палата публикува отчетите за предизборните кампании на участниците в изборите за членове на Европейския парламент

08.07.2014

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 15 политически партии, 6 коалиции от партии и 3 инициативни комитета.

В Сметната палата са представени отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 г., от 15 политически партии, 6 коалиции от партии и 3 инициативни комитета. От тях три политически партии (ПП „Зелените“, ПП „Християндемократическа партия на България“ и ПП „Съюз на комунистите в България“) са представили отчетите си след законовия срок – 30 дни след изборния ден.

Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс, който е достъпен през интернет страницата на Сметната палата (за влизане в регистъра се ползва банерът, разположен в лявата част на страницата). След като се влезе в регистъра, се кликва на „2014“, след това – „Избори за членове на Европейски парламент“, „Регистрирани участници“, „Регистрирани участници в ЦИК“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ (конкретният отчет е обозначен  с „кламер“ за прикачен файл).

В Сметната палата са получени пояснения от съставителя на Отчета за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25.05.2014 г., на коалиция от партии „България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение Гергьовден“, с молба да бъдат публикувани към отчета на коалицията.

В съответствие с изискванията на новия Изборен кодекс Сметната палата публикува и представената информация от доставчици на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, и агенции за осъществяване на връзки с обществеността за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата предстои да извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над 1000 лв.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.