Сметната палата публикува отчетите на участниците в изборите за членове на Европейския парламент

sn-erik_220x165_fit_478b24840a
18.07.2019

Сметната палата публикува отчетите на участниците в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 26 май 2019 г.

Отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания подадоха в законовия срок (30 дни след изборния ден) всички участници в тези избори - 13 политически партии, 8 коалиции от партии и 6 инициативни комитета.

Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс, който е достъпен през интернет страницата на Сметната палата (за влизане в регистъра се ползва банерът, разположен в лявата част на страницата). След като се влезе в регистъра, се кликва на „2019“, след това – „Избори за членове на Европейски парламент“, „Регистрирани участници“, „Регистрирани участници в ЦИК“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ (конкретният отчет е обозначен  с „кламер“ за прикачен файл).

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и представената информация от доставчици на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, и агенции за осъществяване на връзки с обществеността за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата вече извършва одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато надхвърлят 1 000 лв.

                                                       * * *

Данни от Единния регистър по Изборния кодекс за подадената от участниците в изборите информация до края на предизборната кампания:

Общ брой участниците в изборите на 26 май 2019 г. :

27

-          партии:

13

-          коалиции:

8

-          инициативни комитети:

6

Общ брой на направените дарения:

467

Общ брой на направени парични дарения:

462

Общ размер на направените парични дарения:

365 180,08 лв.

Общ брой на направени непарични дарения:

5

Обща стойност на направените непарични дарения:

1 957,00 лв.

Общ брой на безвъзмездно предоставени движимо и недвижимо имущество и услуги:

831

От тях общ брой на безвъзмездно предоставено движимо имущество:

800

От тях общ брой на безвъзмездно предоставено недвижимо имущество:

2

От тях общ брой на предоставени услуги:

29

Общ брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети:

76

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.