Сметната палата проведе конференция „Ролята на външния одит за ефективното управление в публичния сектор“

dsc-5705-4_220x165_fit_478b24840a
19.11.2015

Сметната палата се насочва към най-чувствителните за обществото теми и въпроси, ще одитира  най-проблемните области, които се нуждаят от реформи. Така ще подпомогнем много повече правителството и всички държавни органи в усилията им да реализират своите програми и политики. Това каза председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков, при откриването на конференцията на тема „Ролята на външния одит за ефективното управление на публичния сектор“.

Конференцията, организирана от българската Сметна палата по случай 135-годишнина от създаването и 20-годишнина от възстановяването й, се проведе на 19 ноември 2015 г. в София хотел Балкан.

В нея участваха Арно Висер, председател на ЕВРОСАЙ и на холандската Сметна палата, Витор Калдейра, председател на Европейската сметна палата и българският представител в нея Илияна Иванова, Игор Шолтес, заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, Манфред Краф, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Бюджет“ в Европейската комисия Диана Йорданова, председател на Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор, други представители на законодателната и изпълнителната власт, както и на професионалните организации на одиторите. На конференцията дойдоха и председателите на Сметната палата от 1995 г. до март 2015 г. – доц. д-р Георги Николов, проф. Валери Димитров и Лидия Руменова.

Цветан Цветков прочете приветствие към участниците от председателя на 43-то Народно събрание Цецка Цачева.

Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев предаде пожеланията за успешна работа на форума от министър-председателя Бойко Борисов. Г-н Дончев отправи приветствие към залата. В него посочи, че правителството приема Сметната палата като партньор в усилията за подобряване на управлението на публичните средства и че благодарение на нея са стартирали или предстои да стартират ключови реформи. Той изтъкна, че предизвикателството пред Сметната палата днес е тя да се обърне към гражданите, да долавя проблемите, които ги вълнуват, да тупти с пулса на обществото.

Манфред Краф поднесе поздравленията на еврокомисар Кристалина Георгиева за двойния юбилей на Сметната палата.

Председателят на Сметната палата посочи още, че през 20-годишния период, който съвпада с перода на демократичните промени у нас, институцията е оформила своя облик на парламентарен тип Сметна палата, развила се и се е модернизирала, влязла е в европейското и международното семейство на върховните одитни институции. През всичките тези години нейната одитна дейност е насочена към подобряване на управлението на публичните финанси, а не към санкции и наказания. Сметната палата е издала над 8500 доклада, в които е констатирала проблемите на ниво организация, а също и на национално нива, предлагала е и решения на тези проблеми.

Спазен бе и един много важен принцип за ефективната работа на палатата – приемственост на различните нейни ръководни екипи, изтъкна г-н Цветков.

Арно Висер призова националните сметни палати да бъдат актуални с времето, дори да прилагат психология на одита, разглеждайки темата „Стратегически насоки за развитие на Върховните одитни институции“.

Трябва да постигнем резултат, който да промени живота на хората, но за целта те трябва да го видят, посочи Витор Калдейра, който представи темата „Сътрудничество на Европейската сметна палата с националните ВОИ“.

ВОИ в Европа играят ключова роля, важно е взаимодействието им с правителствата, както и да запазят своята независимост, изтъкна Игор Шолтес, който обясни как си взаимодействат Европейският парламент и Европейската сметна палата.

За последните пет години Сметната палата изпрати на Народното събрание 88 одитни доклада за осъществени одити, някои от тях станаха повод за законодателни промени, посочи Диана Йорданова, като направи и предложения за подобряване на взаимодействието между Народното събрание и българската върховна одитна институция.

За необходими законодателни промени говори проф. Валери Димитров. Той изтъкна, че парламентарната Подкомисия по публична отчетност трябва да прерасне в Комисия за бюджетен контрол и Народното събрание да контролира управленската отговорност.

За координацията и хармонизацията на финансовото управление и контрола в публичния сектор говори Фейзи Бекир, заместник-министър на финансите.

Председателят на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители Бойко Костов, председателят на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори Йордан Карабинов и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова изтъкнаха приноса на професионалните организации за публичността и прозрачността на управлението.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.