Сметната палата продължава да работи дистанционно

19.03.2020

Във връзка с извънредното положение в страната за борба с коронавируса (COVID-19) Сметната палата взе решение и въведе дистанционен режим на работа на своите служители.

Институцията продължава да работи при новата организация за осъществяване на дейността си.

Деловодният офис на Сметната палата приема кореспонденция от одитирани обекти, граждани, организации, както досега - всеки  ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.  

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.