Сметната палата получи сертификат ISO 27001 за управление на сигурността на информацията

dsc-0095-2_220x165_fit_478b24840a
22.12.2020

Сметната палата получи днес международен сертификат ISO/IEC 27001:2013, който показва, че в институцията е внедрена система за  управление на сигурността на информацията. Сертификатът бе връчен на нейния председател Цветан Цветков.

Сертификатът по международния стандарт ISO 27001 демонстрира пред обществото, че одитната институция осигурява адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, целостта и достъпността на защита на информацията, която съхранява и с която работи.

Сметната палата работи с данни и съхранява важна информация във връзка с одитната си дейност по Закона за Сметната палата и по други специални закони. Затова обхватът на сертификация включва прилагането на система за управление на информационната сигурност при извършване на одити за контрол на изпълнението на бюджета и други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти, както и при осъществяване на административни дейности по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за политическите партии и Изборния кодекс .

Сметната палата положи много усилия и вече постигна своя модерен облик на дигитализирана Върховна одитна институция от 21 век, при която одитната дейност се извършва изцяло със специализиран софтуер, каза при получаването на сертификата Цветан Цветков.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.