Сметната палата определи носителите на одитните награди за 2020 година

proekt-nagradi-2020_220x165_fit_478b24840a
23.12.2020

С решение на Сметната палата са определени носителите на одитните награди на институцията за 2020 година.

Наградата „Одитор на Сметната палата на 2020 година“ се присъжда на Персида Минева, одитор в одитна дирекция I „Финансови одити“ в ИРМ – Монтана. Призът й се връчва заради висок професионализъм и компетентност като ръководител на одитни екипи на 6 финансови одита на годишните финансови отчети на общини през годината, при които са констатирани съществени по стойност и характер неправилни отчитания. При един от одитите е установено наличие на данни за престъпление и материалите са изпратени на прокуратурата.

Наградата „Одитен екип на Сметната палата на 2020 година“ се присъжда на екипа, извършил одита на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ в състав:

- Димитър Елков, главен одитор, ръководител на екипа;

- Вержиния Радулова, главен одитор, член на екипа;

- Петя Илиева, главен одитор, член на екипа;

- Петър Карапаунов, старши одитор-първа степен, член на екипа;

- Ана Божкова, стажант-одитор, член на екипа.

При одита бяха открити съществени недостатъци в законодателната уредба, които водят до неравни пазарни условия за тотализатора спрямо частните му конкуренти и реализиране на постоянни загуби.  В резултат са намалели средствата за българския спорт и за училищата.

„Ръководител на Сметната палата на 2020 година“ е Росена Гаджева, началник на отдел в одитна дирекция  „Одити на изпълнението“. Наградата се присъжда не само за извършен ефективен контрол на качеството на 11 одита, но за осъществяване на методическа и методологична подкрепа на одитните екипи и участие в актуализирането на Наръчника за одитната дейност, модул Одити на изпълнението.

Носителите на отличията и ръководителят на одитния екип ще получат  почетна грамота и художествена пластика на символа на Сметната палата - сокол, стъпил върху скала от монети

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.