Сметната палата напомня, че в събота изтича срокът за подаване на информация за ЕРИК

sn-erik_220x165_fit_478b24840a
24.10.2019

Сметната палата напомня, че остават само 2 дни за подаването на задължителната информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Участниците в изборите за общински съветници и кметове - партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, са длъжни да подават по време на предизборната кампания всяка новопостъпила информация в срок до 7 дни от възникването й за включване в ЕРИК (чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс).

ЕРИК ще бъде затворен за подаване на информацията в края на деня (24 ч ) на 26 октомври 2019 г.

За ЕРИК задължително се подава информацията за:

- дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

- юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

- кандидатите и членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размера на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;

-наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

За неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

Обобщени данни за извършени дарения и подадени декларации (към 14.00 ч на 24.10.2019 г. ):

Общ брой на направените дарения:

1282

Общ брой на направени парични дарения:

1250

Общ размер на направените парични дарения:

1 192 598,65 лв.

Общ брой на направени непарични дарения:

32

Обща стойност на направените непарични дарения:

25 676,66 лв.

Общ брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети:

1169

Подадени от участниците социологически и рекламни агенции, и  агенции за осъшествяване на връзки с обществеността:

 

*Една социологическа, рекламна и PR агенция може да обслужва повече от 1 участник

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.