Сметната палата награди председателя на бюджетната комисия в Народното събрание със своя сокол

sn-menda-250321-1_220x165_fit_478b24840a
25.03.2021

Председателят Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров връчиха символа на Сметната палата – сокол, стъпил върху скала от монети, на председателя на Комисията по бюджет и финанси в 44-ото Народно събрание Менда Стоянова за изключителния й принос в развитието и утвърждаването на българската Върховна одитна институция.

Престижната награда се присъжда по решение на Сметната палата за заслугите й като народен представител и председател на водещата парламентарна комисия за усъвършенстването на законодателството в областта на одита и финансовата отчетност.

Менда Стоянова е автор и вносител на действащия Закон за Сметната палата, по който ръководният екип на институцията бе изграден на принципа „open government“, включващ представители на професионалните организации – Института на дипломираните експерт- счетоводители и Института на вътрешните одитори в България. Чрез него от една страна се стимулира  развитието на българско гражданско общество, а от друга - превръщането на Сметната палата в модерна одитна институция. Законът съдейства да се въведат професионални стандарти за ръководството на палатата, а също и да се подобри професионалната подготовка на одиторите. Разви се одитната методология, изработен и приет бе първият Наръчник за одитната дейност, прилагат се международните стандарти на Върховните одитни институции, въведоха се специализирани одитни софтуери.

Менда Стоянова има основна роля за по-активното разглеждане на одитните доклади на институцията с цел осъществяване на парламентарен контрол – взаимодействие с Народното събрание, което е сред големите стратегически цели на Сметната палата.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.