Сметната палата и Академията на МВР подписаха споразумение за сътрудничество

dsc-3781-1_220x165_fit_478b24840a
07.02.2019

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков и ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев подписаха споразумение за сътрудничество. Чрез него Върховната одитна институция и Академията обединяват усилията си за  осъществяване на сътрудничество и обучение на служители от Сметната палата.

На подписването на споразумението присъстваха заместник-председателят Тошко Тодоров, членовете проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев, и директорът на дирекция „Сигурност“ Димитър Костов.

Академията на МВР ще организира и провежда обучение за повишаване на професионалния капацитет на служителите от дирекция „Сигурност“ на Сметната палата. Служителите от дирекцията осъществяват охрана на сградата на институцията и отговарят за сигурността на информацията и личните данни.

Сигурността е важен аспект от дейността на Върховната одитна институция, тъй като тя работи с данни и съхранява важна информация във връзка с одитната си дейност по Закона за Сметната палата и по други специални закони.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.