Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец

dushanov-031018_220x165_fit_478b24840a
03.10.2018

Проф. д.ик.н. Иван Душанов отдава 10 години от живота си за възраждането на Сметната палата на Република България, неговият професионален опит, богата експертиза и лични качества са вградени в основите й, каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков в доклада си на тържество, организирано от институцията и катедра „Счетоводство и анализи“ при УНСС по случай 90-та годишнина на професора.

Професорът с всепризната титла „счетоводител № 1 на България“ е член на Върховната одитна институция от първия й мандат – 1995-2005 г. Затова неговият забележителен юбилей събра в УНСС освен десетки представители на академичната общност, счетоводната наука и практика, народни представители и др., също и ръководителите от настоящия и от предходни мандати на Сметната палата. Тук бяха заместник-председателите на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, членовете проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев, ръководители на структурни звена, одитори. Юбилярът бе почетен и от доц. Георги Николов, председател на Сметната палата в първия й мандат, Лидия Руменова, председател на Сметната палата от 2014-2015 г., проф. Михаил Динев, първият избран председател, чийто мандат не влиза в действие.

„Приносът на проф. Иван Душанов за развитието на Сметната палата като съвременна одитна институция може да се разгледа в четири аспекта - методолог, пазител на законността, учител и законотворец“, изтъкна Цветан Цветков.

„Методолог, защото пряко или под негово ръководство се изработва първата вътрешна нормативна уредба за контролната дейност на Сметната палата при спазването на колегиалния принцип след професионално обсъждане с участието и  подкрепата на целия екип на палатата и на нейния председател.

Пазител на законността, защото ръководи както първия одит на възстановената Сметна палата – за митниците, така и одитите на няколко министерства и на БНБ. 

Учител е не само на студентите, но отдава всичките си знания и опит на „първите бели лястовици“ на външния одит в публичния сектор – инспектори, а по-късно и одитори в Сметната палата.

И законотворец - със заслуги за изработването на Закона за Сметната палата от 2001 г., който модернизира и европеизира институцията, и е един от авторите на концепцията за  същностното и институционално разграничаване на външния и вътрешния одит“,  посочи още г-н Цветков.  

Председателят на Сметната палата връчи на проф. д.ик.н. Иван Душанов Почетния плакет на институцията.

Членът на Сметната палата проф. Георги Иванов, който е и зам.-ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, също поздрави сърдечно юбиляра, като освен  поздравителен адрес на академията, му подари специален колаж.

Доц. Георги Николов също изтъкна ползотворната роля на проф. Душанов за успешното развитие на институцията, като подчерта, че първият екип на възстановената Сметна палата, чийто член е проф. Душанов, е работил при три парламента, трима президенти, двама главни прокурори, две служебни правителства и никой не е поставил под съмнение професионализма им.  

Ръководителят на Катедра "Счетоводство и анализ" проф. д-р Снежана Башева характеризира проф. Душанов като енциколопедична, всеобхватна и богата личност, фундамент на счетоводното знание. Признание за него е голямата статуетка на УНСС „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“.

Проф. Душанов получи многобройни поздравления и подаръци от представители на различни обществени, професионални и академични организации и институти.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.