Приключи туининг проектът „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“

img-6623_220x165_fit_478b24840a
10.09.2019

Церемонията по закриване на туининг проекта „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“ MK 13 IPA FI 01 17 R, се проведе на 10 септември 2019 г. в Скопие.

Проектът е финансиран с общ бюджет от 1,4 милиона евро и е реализиран с подкрепата на Сметната палата на Република България като водещ партньор и Върховната одитна институция на Република Хърватска като младши партньор.

Основните сфери на взаимодействие бяха разпределени в четири компонента: по-нататъшно подобряване на процеса на одит съгласно международните одитни стандарти; укрепване на одитния капацитет; добро сътрудничество с парламента; усъвършенстване на системите за ИТ, комуникация и управление на човешките ресурси.

Проектът стартира на 14 декември 2017 г. и официално приключва на 14 септември 2019 г. В него се включиха експерти от седем Върховни одитни институции:  България, Хърватия, Финландия, Германия, Естония, Литва, Португалия и Европейската сметна палата.

В дейностите по туининга участваха над 40 процента от служителите на Сметната палата на Република Северна Македония, а обучението и други дейности по проекта обхванаха целия персонал в институцията.

Осъществени са 79 мисии на експерти, 7 учебни визити и 3 стажа, проведени са две кръгли маси и една конференция, на които са взели участие представители на законодателната и изпълнителна власт и на одитираните обекти – за взаимодействието между ВОИ и парламента, за одита на финансиране на политическите партии и предизборни кампании и за резултатите от пилотните одити. В рамките на проекта са осъществени и 6 пилотни одита.

В резултат на дейностите по туининга бяха дадени на ВОИ на Северна Македония препоръки за подобряване на работата, включително и за осъществяване на по-активен диалог с Народното събрание на Република Северна Македония, като в тази връзка вече е внесено предложение в Народното събрание на Република Северна Македония за изменение на Закона за държавния одит, което ще регламентира прегледа и обсъждането на одитните доклади в парламента.

Този проект е само крайъгълен камък в дългото пътуване, което нашите институции са предприели и ще продължат да вървят заедно за по-добро бъдеще, каза председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков.

Г-н Цветков посочи трите важни постижения на проекта: подобрена методология на одита, по-ефективно сътрудничество с парламента и по-голяма прозрачност на одитната дейност, като те ще бъдат основа за по-нататъшното развитие на Сметната палата на Северна Македония.

Считам, че с финансовата подкрепа на ЕС, предоставената експертиза на държавите-членки и съпричастността на колегите от Върховната одитна институция на Северна Македония, този проект допринася значително за прокарването на пътя към присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз, заяви още г-н Цветков.

Заместник-генералният одитор на ВОИ на Северна Македония Насер Адеми благодари на всички експерти, които са участвали в проекта.

Приветствия бяха поднесени от г-н Фрек Янмат, представител на делегацията на Европейския съюз в Скопие, Иван Клешич, главен държавен одитор на Република Хърватска, както и Н. Пр. Ангел Ангелов, посланик на Република България, и Ана Вучич, представител на посолството на Република Хърватска.

Резултатите, прегледът на дейностите по проекта, изводите и бъдещите предизвикателства бяха представени от тримата ръководители на проекта: Вяра Ангелова (ВОИ на България), Таня Яневска (ВОИ на Северна Македония) и Божо Вулетич Антич (ВОИ на Хърватия).

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.