Председателите на Комисията по бюджет и финанси и на подкомисията по публична отчетност запознаха одитори и депутати от Македония как си взаимодействат Народното събрание и Сметната палата

dsc-2808-r_220x165_fit_478b24840a
17.10.2018

„Добре дошли в българския парламент“ – с тези думи председателят на Комисията по бюджет и финанси в 44-то Народно събрание Менда Стоянова посрещна делегацията, водена от Назер Адеми, и.д. генерален одитор на македонската Сметна палата. Тук бяха и членовете на Комисията по бюджет и финанси в македонския парламент Рексаил Измаили и Диме Велковски, и съветничката към Комисията - Оливера Тренговска.

В срещата участваха Мария Илиева, председател на Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси, както и председателят на Сметната палата Цветан Цветков, заместник-председателят Тошко Тодоров и членът на палатата Емил Евлогиев.

Темата на срещата бе „Взаимодействие между ВОИ и парламента по отношение на одитните доклади“. Посещението е в рамките на туининг проекта “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективност на одитната дейност на Сметната палата на Македония”.

Сметната палата се намира на най-високо равнище като контролен орган, проверяващ изразходването на бюджетни средства, посочи Менда Стоянова и подчерта, че институцията работи в тясно сътрудничество с Народното събрание. Ръководството й се избира също от парламента. Одитните доклади и годишните отчети служат за нови законодателни решения с цел подобряване на ефективността при изразходването на бюджетните средства.

Българската Сметна палата прилага Международните  стандарти за одитна дейност, което е още една крачка към повишаването на качеството на извършваните одити и  гаранция за обективност при оценката на изпълнението на държавния бюджет, подчерта Мария Илиева.

Сметната палата изпраща в Народното събрание докладите със становищата по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на НЗОК, НОИ, БНБ, и др. Със свое решение Народното събрание може да възлага на Сметната палата до 5 одита годишно.   

Българската Сметна палата е сред малкото в ЕС, извършили одит на надзорните функции на централната си банка и вече е изработила методология за провеждането му, посочи Цветан Цветков. Този одит бе възложен преди 3 години от Народното събрание. Иновация е и изработването на обобщен доклад за извършваните финансови одити през годината, който представя цялостна картина за състоянието на отчетността в публичния сектор, посочи още Цветан Цветков.  

Гостите от Македония имаха възможност да наблюдават пряко от балкона работата в  пленарна зала и бяха аплодирани от заседаващите в момента народни представители. Те се запознаха и с традициите и развитието на  българския парламентаризъм.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.