Отговаряме на очакванията на обществото с одити, базирани на оценката на риска

img-4313_220x165_fit_478b24840a
05.10.2018

Председателят на Сметна палата на Република България Цветан Цветков и членът на палатата Емил Евлогиев участваха в конференция на тема „Ролята и въздействието на ВОИ за възстановяване на общественото доверие в публичния сектор“ по покана на г -н Бесник Османи, генерален одитор на Косово.

Конференцията бе организирана от Сметната палата на Косово по повод петнадесетата годишнина от създаването на институцията и се проведе в Прищина на 4 октомври.

Българската Сметна палата подкрепя развитието на косовската Върховна одитна институция от самото й начало, като включително наши одитори и експерти работят в нея, а един от тях - Серафим Софрониев, дори  е нейн заместник-председател от ноември 2002 до януари 2008 г.

Председателят на българската Сметна палата направи презентация на тема „Да отговорим на очакванията на обществото“. Основното послание бе, че одитите трябва да са насочени към тази цел и това може да стане, когато те са базирани на оценката на риска.

Презентацията бе част от панел II „ВОИ демонстрират актуалната  значимост на своята дейност за обществото като извършват одити, базирани на оценка на риска“. В този панел различни ВОИ представиха предизвикателствата пред прозрачността и отчетността в публичния сектор и добри практики за преодоляването им.  

Участие в конференцията взеха и Сеит Ахмет Баш, председател на ЕВРОСАЙ и на турската Сметна палата, Дритон Селманай, председател на Комисията за надзор  на публичните финанси в Народното събрание на Косово, Римантас Саджиус, член на ЕСП, Елена Линдберг, генерален одитор на Швеция, Милослав Кала, председател на Чешката сметна палата, Войчек Катила, заместник-председател на Сметната палата на Полша, Марко Манико, заместник-генерален одитор на Финландия, Милан Дабович, председател на Сметната палата на Черна гора, Насер Адеми,
и.д. генерален одитор на Република Македония, Божо Вулетич-Антич, асистент на генералния одитор на Хърватия и др.

Председателят на Сметната палата на САЩ Джин Л. Додаро направи видеоизкаване.   

На снимката - г-н Бесник Османи на конференцията в София през май, организирана от българската Сметна палата в рамките на Председателството.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.