Отчетността и публичността ограничават възможностите за измами и ефектът за обществото става реален

dsc-4069-r_220x165_fit_478b24840a
20.06.2019

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков представи днес презентация на тема „Пътят към доброто управление ограничава изкушенията от измами“ пред над 180 вътрешни одитори на конференция под надслов „Борбата с измамите и корупцията. Научени ли са уроците?“  

Отчетността и публичността ограничават възможностите за измами, подчерта г-н Цветков. Доброто управление на една организация се основава на триъгълника на управленската отговорност – правомощия, задължения и отчетност. То трябва да е подкрепено от функционираща система за вътрешен контрол и да отговаря на обществения интерес. Сред предпоставките за измами са именно неефективният вътрешен контрол и пропуски във финансовата отчетност.

През последните 5 години Сметната палата е ориентирана към проактивно популяризиране и налагане на доброто управление, включително предлагайки решения за постигането му, като целта е реален ефект за обществото, подчерта още г-н Цветков.   

Конференцията се провежда в рамките на Х-та Професионална среща на вътрешните одитори в България, организирана от ИВОБ от 20 до 21 юни 2019 г.  в  София Хотел Балкан.

Професионалната среща на вътрешните одитори вече се утвърди като традиционен форум на ИВОБ за дискусии на представителите на професионалната общност и всички проявяващи интерес към професията.

Акцент на форума тази година е борбата с измамите и корупцията и действията, които могат да се предприемат за тяхното противодействие. Рискът от измами и корупция е проблем, с който цялото общество трябва да се справи, а не е само задължение на специализираните органи и институции.

Представители на различни организации и водещи експерти в областта обсъждат начините за противодействие на този проблем и как да бъде намалено вредното влияние върху обществото и организацията в частност.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.