Онлайн среща с мисията за наблюдение на предстоящите парламентарни избори

img-izbori_220x165_fit_478b24840a

Мисията за наблюдение на избори на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПА на ОССЕ) проведе online среща с представители на Сметната палата, ЦИК и СЕМ.

В срещата участваха председателят на Сметната палата Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров.

Мисията е в България по покана на българското правителство за наблюдение на предстоящите парламентарни избори.

Представена бе ролята на Сметната палата за осигуряването на публичност, прозрачност и финансов контрол на предизборната кампания в контекста на увеличения размер на даренията и разширяването на кръга на дарителите.

Подчертано бе, че при одитът на приходите и разходите на участниците в изборите за предизборната кампания Сметната палата ще провери всички лица, предоставили средства или дарения  над 1000 лв., за съответствие с  размера  на  доходите  им.

Ще бъде проверено също дали са действителни лицата, дарили под една минимална заплата от 650 лв.

При своя контрол институцията ще прегледа, дали са спазени забраните за финансиране със средства от чужди държави, чуждестранни лица, религиозни организации, а също и дали са спазени максималнте общи размери, които не могат да се надхвърлят за кампанията:  

- 3 000 000 лв. за партия и за коалиция;

- 200 000 лв. за инициативен комитет.

Сметната палата си поставя и друга актуална цел – да направи анализ на предоставените безплатни медийни услуги от частни доставчици.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.