Одитът на средства от ЕС - основна тема на дискусии между български и македонски одитори

dsc-3910_220x165_fit_478b24840a

Делегация от македонската Сметна палата бе на посещение в  българската Върховна одитна институция от 11 до 15 март. Визитата за обмен на добри практики бе по линия на Компонент 2: „Укрепване на одитния капацитет на Сметна палата“ на туининг проекта „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Северна Македония“.

Председателят на българската Сметна палата приветства участниците в делегацията, като изрази задоволство от напредъка по проекта. Лиляна Стоянова, помощник-генерален ревизор от македонската Сметна палата, благодари на българските експерти, участници в проекта, за професионализма и всеотдайността им по време на мисиите. Тя уточни, че се работи активно по четирите пилотни одити на изпълнението, при които се прилага методологията на българската одитна институция. Македонските одитори проявяват голям интерес към одита на средствата от ЕС, като успешно се обучават около 40 одитори в тази насока, уточни още г-жа Стоянова. Изготвен е План за обучение за 2019 г. в рамките на Компонент 2 на проекта, в процес на подготовка е и Стратегия за управление на човешките ресурси.

Първата част от практическото обучение по време на посещението бе насочена към извършване на одит на средствата от ЕС. Основни акценти в него бяха представяне на одитната методология, разглеждане на примери от практиката, създаване и използване на работни документи и практически упражнения по прилагане на одитната методология. Лектори бяха главните одитори от одитна дирекция „Одити на изпълнението“ Детелина Хаджиева, Николай Драганов и Мариана Накова.

Проведе се и практическо обучение за оценка на системите за финансово управление и контрол, като също бе представена одитната методология, подкрепена с различни примери от практиката и изготвяне на работни документи. Лектори бяха началниците на отдели в одитна дирекция „Специфични одити” Малина Симеонова и Геновева Винева.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.