Одитът на изпълнението – основна тема на дискусии между българските и македонските одитори

dsc-3083_220x165_fit_478b24840a
07.12.2018

Делегация от македонската Сметна палата бе на посещение в  българската Върховна одитна институция от 3 до 7 декември. Визитата бе по линия на Компонент 2: „Укрепване на одитния капацитет на Сметна палата“ на туининг проекта „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Македония“.

Делегацията бе приветствана от председателя на Сметната палата Цветан Цветков, който изрази голямото си задоволство си от ползотворната работа между участниците в проекта и напредъка на дейностите по него. Той акцентира на важността на темата за одитите на изпълнението, с която са свързани голяма част от дискусиите по време на визитата. Одитите на изпълнението са най-важният одитен инструмент, когато искаме да покажем дали средствата са изразходени ефективно и ефикасно, а не просто законосъобразно, припомни той. Г-н Цветков също подчерта, че българските и македонските колеги от двете върховни одитни институции работят като партньори, а не в ролите на учители и ученици. Лиляна Стоянова, ръководител на Компонент 2 от македонска страна, заяви, че вече се работи активно по пилотни одити, като се прилага опитът на българската Сметна палата.

Одитната методология в областта на одит на обществените поръчки бе представена от Кремена Цачева, директор на дирекция „Правни-нормативно осигуряване“ , а одитната практика на Сметната палата в областта на обществените поръчки - от Павлина Михайлова, директор на одитна дирекция „Одит на съответствие при финансовото управление“.

Българският опит при извършването на одит на средствата от Европейския съюз сподели Таня Константинова, директор на одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Как прилага програмния продукт Пентана за   осигуряване на качеството на одитната дейност разясни Росена Гаджева, началник на отдел "Одит на изпълнението на средствата от Европейския съюз“в одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Македонските колеги бяха запознати подробно с три извършени одита на изпълнението от българската Сметна палата. Одит на изпълнението “Подготовка за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз през новия програмен период 2014-2020 г.” бе представен от Румяна Йорданова, одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“. Одит “Програмирането и договарянето на помощта от ЕЗФРСР допринася ли за постигане на целите на Националната програма за развитие на България 2020” бе презентиран от Мариана Накова, главен одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“, а одит „Принос на „Хоризонт 2020“ за постигане на целите на Националната програма за развитие България 2020“  - от Ева Гълъбинова, главен одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Важни моменти при използването на средствата от ЕС, национални и други фондове бяха представени от Детелина Хаджиева, Ръководител на Компонент 2 от българска страна и главен одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Македонските одитори бяха запознати и с информационната система за управление на човешките ресурси от Елена Болтаджиева, директор на дирекция „Административно-информационно обслужване“.

Делегацията се срещна и с представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, представители на Агенция за държавна финансова инспекция и с представители на Одитния орган Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.