Мисия на ОССЕ се запозна с ролята и правомощията на Сметната палата във връзка с предстоящите парламентарни избори

sn-occe-r_220x165_fit_478b24840a
25.03.2021

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков представи ролята и правомощията на институцията във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април на среща с ограничена мисия на Службата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Мисията наблюдава изборите по покана на Министерството на външните работи.

На срещата участваха заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров и директорът на одитна дирекция „Специфични одити“ Екатерина Перчева.

Обсъдени са въпроси, свързани с финансирането на политическите партии и текущата предизборна кампания, както и финансовият контрол, осъществяван от Сметната палата.

По време на предизборната кампания Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК)), чрез който всеки гражданин има свободен достъп до информацията за партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори. Партиите, коалициите и инициативните комитети са задължени да изпращат по време на кампанията информацията за включване в ЕРИК, съгласно изискванията на Изборния кодекс, а след приключването на кампанията - да представят в едномесечен срок отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения. След това в шестмесечен  срок Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите.

За да ги подпомогне да спазят изискванията за публичност и прозрачност и за финансиране на предизборната кампания,Сметната палата подготви и им изпрати брошура, която бе представена и на мисията.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.