Механизмите за контрол от Сметната палата са „адекватни“ според международния индекс „Отворен бюджет“

2-obs-2019-cover1_220x165_fit_478b24840a
30.04.2020

България попада в групата на 71 страни, в които механизмите за контрол върху публичните финанси от страна на независима Сметна палата се считат за „адекватни“, с оценка от 83 пункта (от 100 възможни). Това сочи изследване на бюджетна прозрачност на България според международния индекс „Отворен бюджет“ за 2019 г., съобщен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

За по-нататъшно повишаване на оценката икономистите предлагат и различни възможности, като една от тях е организирането на публични експертни дискусии по доклада на Сметната палата за изпълнението на бюджета, включително с изслушване на председателя на палатата. Добра практика е и комисията по бюджет и финанси да съставя и публикува доклад със заключения и препоръки въз основа на представените резултати в годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета, се посочва още в проучването.

Друго предложение на икономистите е възлагането на преглед на одитните процеси в Сметната палата от външна независима организация.

Допълнителен положителен ефект ще има и даването на възможност граждани да правят предложения за одити, които да бъдат включени в одитната програма на Сметната палата.

Оценката за бюджетна прозрачност на България в международния индекс „Отворен бюджет“ за 2019 г. се повишава до 71 пункта, което е средната стойност за страните членки на ОИСР. Икономистите подчертават, че бюджетната прозрачност е критично условие за добро управление и гражданско участие в условия на глобална пандемия, която предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните разходи в повечето държави по света.

Индексът „Отворен бюджет” е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност. Той оценява степента, в която правителствата на 117 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива всички етапи от бюджетния процес, включително изготвяне, консултиране, приемане на бюджета, предоставяне на текущи и периодични данни за изпълнението на бюджета и състоянието на държавния дълг, както и за ролята и независимостта на Сметната палата. Съставяне на индекса е базирано на обективни факти, отчитащи 140 индикатора, а методологията се базира на международно признати критерии, разработени от организации като ИНТОСАЙ, МВФ, ОИСР. 300 експерти в 117 страни участват в 18-месечния период на проучването.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.