Кръгла маса за сътрудничеството между ВОИ и парламента в рамките на туининг проекта за укрепване на македонската одитна институция

mi6-8439_220x165_fit_478b24840a
01.04.2019

Предизвикателствата пред Върховните одитни институции  днес са свързани с конституционалната им независимост, със създаване на редовен и ефективен механизъм за разглеждане на докладите от парламентите на съответните страни и развитие на методологията на одита на политическите партии. За да укрепи своята независимост и капацитет, всяка ВОИ се нуждае от подкрепата на парламента, каза председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков при откриването на кръгла маса за сътрудничеството между ВОИ и парламента в рамките на Туининг проект "По-нататъшно укрепване на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Република Северна Македония".

Върховната одитна институция (ВОИ) на Северна Македония отбеляза и 20 години от създаването си  с кръглата маса, посветена на сътрудничеството между ВОИ и парламента. Поздравителни обръщения при откриването на форума отправиха Горан Мисовски – заместник-председател на Народното събрание на Република Северна Македония, Фрек Яхмат – ръководител на сектор в Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония, Насер Адеми – Заместник-главен държавен одитор на ВОИ на Северна Македония, Сеит Ахмет Баш – председател на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ и президент на ВОИ на Турция, Цветан Цветков – председател на българската Сметна палата, Недялка Рогошич – помощник на Главния държавен ревизор на ВОИ на Хърватия. Видео обръщение към присъстващите поднесе и Клаус-Хайнер Лене – председател на Европейската сметна палата.

Отношенията между македонската и българската ВОИ имат дългогодишни традиции, които датират още от 2000 година, заяви г-н Цветков и посочи редица събития и инициативи на партньорството между двете одитни институции през последните години. Той подчерта, че македонската ВОИ е активен член на EUROSAI и INTOSAI чрез участие в дейностите на работните групи, паралелни одити и международни обучения, като очаква с нетърпение Държавният завод за ревизия да стане член на обединеното семейство на Върховните одитни институции от Европейския съюз.

Първият панел бе посветен на взаимодействието между Върховните одитни институции и парламента. В дискусията бе представен опитът на ВОИ на България, на Хърватия и на Германия – съответно от председателя на българската Сметна палата Цветан Цветков, Бисерка Чах Микулец от ВОИ на Хърватия и Дитмар Вайрих от ВОИ на Германия.

Г-н Цветков представи в какви посоки се осъществява сътрудничеството между българската Сметна палата и Народното събрание. Той уточни, че през 2017 г. на председателя на парламента са представени през 2017 г. пет одитни доклада, а на парламентарните комисии - 23 одитни доклада, а през 2018 г. на парламентарните комисии - 13 одитни доклада. Той отбеляза също, че се поддържат редовни контакти със съответните парламентарни комисии, включително подкомисията за отчетност на публичния сектор към комисията по бюджет и финанси.

Във втория панел дискусията бе съсредоточена върху проследяване на препоръките от извършените одити от страна на парламентите. Представен бе опитът на ВОИ на Северна Македония от Цвета Ристовска от ВОИ на Македония и Недялка Рогошич от ВОИ на Хърватия.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.