Контакти

София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" 37

 

Кабинет на председателя:
02 980-36-90

president@bulnao.government.bg

"Връзки с обществеността"
02 981 75 43
press@bulnao.government.bg

За въпроси по Закона за политическите партии и по Изборния кодекс:

02 8116 897 - за въпроси във връзка с финансовата отчетност на политическите партии;

02 8116 871, 02 8116 866 - за въпроси във връзка с подаване на документи в хода на предизборната кампания;

ekip4@bulnao.government.bg - за подаване на информация от доставчици на медийни услуги.

 

 

 

 

Пишете ни

Местоположение

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.