Конференция „Ролята на външния одит за ефективното управление на публичния сектор“

Конференция, организирана от Сметната палата на Република България

19 ноември 2015 г.
Зала Средец, София хотел Балкан,
площад „Св. Неделя“ №5, гр. София

 

   

Откриване от г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България (аудиофайл)

 


   Приветствие от г-н Томислав Дончев, заместник министър - председател по европейските фондове и икономическата политика - Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 
Стратегически насоки за развитие на Върховните одитни институции (ВОИ) -  г-н Арно Висер, председател на ЕВРОСАЙ и председател на холандската Сметна палата

   
 

 

Панел I – Взаимодействие на ВОИ с парламента на европейско и национално ниво  Модератор: г-н Цветан Цветков

 


 Взаимодействие на Европейския парламент с Европейската сметна палата   - г-н Игор Шолтес, заместник-председател на Комисията  по бюджетен контрол, Европейски парламент - Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 


Сътрудничество на Европейската сметна палата с националните ВОИ  - г-н Витор Калдейра, председател на ЕСП - Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 

 

Взаимодействие на Народното събрание със Сметната палата на Р България  – г-жа Диана Йорданова, председател на Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор, 43-то Народно събрание - Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 


 Необходими промени в законодателството за подобряване на взаимодействието между Сметната палата и парламента – проф. д-р Валери Димитров, член на УС на ФГВБ и председател на Сметната палата в периода 2005 – 2014 г. - Изказване (аудиофайл)

 

 

 

Дискусия.Бюджет, фокусиран върху постигането на резултати – г-н Манфред Краф, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Бюджет“, Европейска комисия - презентация

Изказване (аудиофайл)

 

 

 


Панел II – Подобряване на прозрачността и отчетността при управлението на публичните средства   Модератор: Проф. Георги Иванов, член на Сметната палата


Ролята на Сметната палата на Република България за доброто управление на публичните финанси  – г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България - презентация

Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 

Координация и хармонизация на финансовото управление и контрола в публичния сектор  – г-н Фейзи Бекир, заместник - министър на финансите Изказване (аудиофайл)

 

 

 


 

 

Приносът на професионалните организации за публичността и прозрачността на управлението - г-н Бойко Костов, председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители - презентация

Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 

 

Приносът на професионалните организации за публичността и прозрачността на управлението - г-н Йордан Карабинов, председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори -

презентация

Изказване (аудиофайл)

 

 

 

 

Публичност и прозрачност в общините - ролята на НСОВРБ г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България - презентация

Изказване (аудиофайл)

 

 Заключения

Прессъобщение за конференцията

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.