Доброто сътрудничество между ВОИ и професионалните одиторски организации защитава държавата и гражданите

sn-191018-4-1_220x165_fit_478b24840a
19.10.2018

Сътрудничество между Сметната палата, Института на дипломирани експерт- счетоводители (ИДЕС) и Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) не само подкрепя одиторската професия, но е полезно за развитието на нормативната база в тази област, за обмена на опит и практики и в крайна сметка - за осъществяването на по-ефикасен финансов контрол в защита на държавата и гражданите.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков направи този извод по темата, представена през последния ден от гостуването на  македонската делегация в българската Сметна палата в рамките на реализирането на  туининг проект в подкрепа на ефективността на македоскните одитори. 

Трудния път от 2001 г. до постигнатото днес взаимодействие между Върховната одитна институция и двете професионални одиторски организации у нас проследи членът на Сметната палата Емил Евлогиев.

Преди този период Сметната палата изживява „детските си години“, през които се възстановява институцията. Асоциацията на експерт счетоводителите също се възстановява и се трансформира в институт. През 2003 г. е създаден ИВОБ, като тогава в Европа професионални организации на вътрешните одитори има само още в Чехия и Унгария.     

Първото споразумение за сътрудничество и обмен на опит между палатата и ИДЕС е подписано повече от десетилетие след възстновяването й – чак през март 2006 г., посочи Емил Евлогиев. 

Тристранно споразумение за сътрудничество между Сметната палата, ИДЕС и ИВОБ е подписано на 1 ноември 2011 г.

Тесните връзки и взаимодействието през годините се изразява в организиране и участие от техни представители на важни професионални форуми, приключили с обща позиция по различни теми, в проведени обучения на голям брой одитори на Сметната палата, и много др. Такава обща позиция е изразена например за промяна в Закона за политическите партии във връзка с юридическите лица, която е възприета и осъществена законодателно.

В допълнение на темата членът Сметната палата проф. Георги Иванов посочи, че е необходимо по-нататъшно развитие и на връзката между професионалните одиторски общности и академичните среди.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.