Добри практики на българската Сметна палата в одитната дейност, IT и комуникацията бяха обсъдени при посещение на одитори от Македония

dsc-2911_220x165_fit_478b24840a
02.11.2018

Представители на Сметната палата на Република Македония, водени от Таня Яневска, ръководител на отделение и ръководител по туининг проекта за страната бенефициент, осъществиха посещение в Сметната палата на Република България. Посещението е в рамките на туининг проекта “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективност на одитната дейност на Сметната палата на Македония” MK 13 IPA FI 01 17 R, по  Компонент 1: „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков откри учебното посещение и подчерта, че  ефективното сътрудничество в областта на одита изгражда и много добри колегиални и човешки взаимоотношения между одиторите и служителите от двете страни. Той анонсира и предстоящата кръгла маса по проблемите на финансовия контрол на политическите партии, която ще се проведе на 15 ноември в Скопие с участието и на представители от законодателната власт. На откриването присъства и заместник-председателят Тошко Тодоров.

През първия ден от учебната програма бе представено стратегическото планиране на одити за съответствие и специфични одити от Екатерина Перчева - директор на одитна дирекция „Специфични одити”, както и стратегическо планиране на одити за изпълнението – от Дилета Касабова – Токатлиян, началник отдел „Одити на изпълнението“  в  одитна дирекция  „Одити на изпълнението“.

През втория ден македонските одитори бяха запознати с прилагането на одитен софтуер „Пентана“ при извършване на финансови одити и одитната практика при одит на финансовите отчети на министерства, ведомства и общини. Лектори бяха Милена Димитрова – старши одитор втора степен в одитна дирекция II „Финансови одити“, и Даниела Костова – старши одитор първа степен в одитна дирекция II „Финансови одити“

Третият ден от визитата бе посветен на обмяна на опит в областта на финансовия контрол по Закона за политическите партии и Изборния кодекс. Правомощията на Сметната палата във връзка с финансирането на предизборните кампании за избори за народни представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент, за общински съветници и кметове, както и задълженията на Сметната палата преди и по време на предизборната кампания, бяха разяснени от Екатерина Перчева. Тя запозна македонските колеги и с Единния регистър по изборния кодекс и начините на въвеждане и използване на информация.

Представена бе и одитната практика при изпълнението на одит за съответствие на приходите и разходите във връзка с предизборните кампании по съответните видове избори. Одиторите бяха запознати и с финансовия контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество, както и с одитната практика при одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за съответната година

Стратегическото планиране на финансови одити бе тема на дискусиите с лектор Костадинка Христова - началник отдел 2 „Местни органи“ в одитна дирекция II „Финансови одити“

Поддържане на информационните системи на Сметната палата на Република България - създаване на потребители, права на достъп, архивиране, отговорности на отдел „Информационно обслужване“, представиха през четвъртия ден Симеон Симеонов, началник на отдел „Информационно обслужване“ , дирекция „Административно-информационно обслужване“ и Татяна Йолчева, главен експерт отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Административно-информационно обслужване“. Те запознаха колегите си от Македония с практиките при работа в единна среда чрез използване на Административната информационна система „Документооборот“ и поддръжката на вътрешен портал.

Комуникацията с обществото - ключът към разбирането на работата на Сметната палата, бе темата на четвъртия ден от учебната визита Бяха разгледани използваните практики от българската Сметна палата в сътрудничеството й с институции, медии, неправителствени и професионални организации и академични среди.

 

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.