До 2 октомври партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания

30.09.2019

Единният регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, в Сметната палата е отворен за подаване на информация от участниците в предстоящите избори за кметове и за общински съветници.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 2 октомври 2019 г. включително,  следните данни за включването им в ЕРИК:

- обстоятелствата за вписване в регистъра на Софийски градски съд (по чл. 17 от Закона за политическите партии);

- наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

- на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

- имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

- имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети;

- наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й.

Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата.

С цел да подпомогне участниците да спазят законовите си задължения за предстоящите избори, Сметната палата изготви и изпрати брошура до всички участници, регистрирани в ЦИК за изборите и до всички ОИК - за предоставянето й на участниците, регистрирани в ОИК. Изготвени са  и видеоклипове с разяснителна информация, които се излъчват по БНТ. 

Съгласно Изборния кодекс за неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.