Декларации по ЗПУКИ

Според Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, лицето, заемащо публична длъжност, подава декларациите си пред органа, който го избира или назначава.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.