Цветан Цветков: Вътрешните одитори трябва да бъдат проактивни и иновативни

img-0_220x165_fit_478b24840a
11.02.2019

Фокусирането върху едни и същи теми, одитни ангажименти и даването на сходни препоръки в областта на вътрешния одит крие сериозни рискове за вътрешните одитори да  попаднат в триадата на професионалната деградация – рутина, апатия и професионална атрофия. Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков по време на работна среща между ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на Министерството на финансите.

За да се избегне рискът от професионален застой и намаляването на полезността на тяхната работа, вътрешните одитори трябва да са проактивни и иновативно настроени и да търсят нови области за одитиране - например защитата на личните данни, информационната сигурност, интегритета. Те трябва да използват и нови способи и техники за одитиране, базирани на информационните технологии, а също и да бъдат комуникативни – да умеят да убеждават одитираните лица, че препоръките действително ще доведат до подобряването на дейността им. Само така вътрешните одитори ще успеят да бъдат доверен съветник на ръководителите на бюджетните организации, каза още г-н Цветков.

Председателят на Сметната палата подчерта също, че при своите одитни ангажименти вътрешните одитори не трябва да забравят, че проверявайки процесите в отделна бюджетна организация, те работят за защита на обществените интереси.

Г-н Цветков представи Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2017 г. На срещата бяха дискутирани още промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и приоритетни цели, области и добри практики в областта на вътрешния контрол в публичния сектор.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.