Българският опит при финансовия контрол на политическите партии бе споделен в Македония

01_220x165_fit_478b24840a
16.11.2018

Кръгла маса на тема „Одит на финансиране на политически партии и предизборни кампании“, се проведе на 15 ноември 2018 г. в Скопие в рамките на туининг проект “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективността на външния одит на ВОИ на Република Македония”.

Целта на кръглата маса бе да бъде споделен опитът на Върховните одитни институции на България и Хърватия при извършването на одит на финансирането на политическите партии и на предизборните кампании, както и резултатите от анализа на правната рамка, регламентираща процесите в тази област в Македония.

В дискусиите взеха участие представители на Делегацията на ЕС в Македония, на македонския парламент, на Министерство на финансите, на политически партии, на Държавната избирателна комисия, на ОССЕ и на неправителствените организации в Република Македония.

Българската сметна палата има дългогодишен опит в контрола на финансирането на политическите партии, заяви председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков. В кръглата маса от българска страна участваха и председателят на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика в 44-то Народно събрание Емил Димитров, председателят на българската Сметна палата през периода 1995-2005 г. доц. д-р Георги Николов, членът на българската Сметна палата Емил Евлогиев, ръководителят на туининг проекта от българска страна Вяра Ангелова и директорът на одитна дирекция "Специфични одити" Екатерина Перчева.

Г-н Цветков запозна присъстващите с финансовия контрол, които извършва Сметната палата, на дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество, както и на участниците в избори - съответно по Закона за политическите партии и по Изборния кодекс. През 2007 г. партиите в България са били около 360, днес са около 160 – тоест с около 200 по-малко. Една от причините е дисциплиниращият ефект на финансовия контрол, упражняван от Сметната палата, обясни г-н Цветков. Например през 2007 г. нарушителите са били 70 процента от всички партии – това са партиите, които не са подали отчети тогава. През 2018 г. отчети пред Сметната палата не са подали 25 партии от 162 партии, което е около 15 процента. При неподаване на отчет за две поредни години, Сметната палата уведомява прокуратурата за предприемане на действия за заличаване на партията от регистъра на политическите партии.

Според Закона за политическите партии, българската Сметна палата глобява всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети не отговарят на изискванията.

Председателят на българската Сметна палата запозна участниците и с функциите на Единния регистър по Изборния кодекс, който се поддържа от институцията, както и с извършените одити по Закона за политическите партии и по Изборния кодекс.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата за по-голяма прозрачност на финансите на политическите партии, която се очаква да бъде постигната с измененията в законодателството за финансиране на политическите партии в Македония.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.