Българската и китайската Върховни одитни институции засилват стратегическото си партньорство

70343-1_220x165_fit_478b24840a
15.07.2019

Делегация на Сметната палата, водена от председателя Цветан Цветков, бе на посещение във Върховната одитна институция на Китайската народна република от 6 до 12 юли 2019 г. В състава на делегацията бяха заместник-председателят Горица Грънчарова и директорът на одитна дирекция „Одити на изпълнението“ Таня Константинова.

На официалната среща с генералния одитор г-жа Ху Дзейджун бяха представени организацията и одитните практики на двете одитни институции.

Българската сметна палата е първата институция, която проведе разговори на стратегическо равнище непосредствено след подписването на съвместна декларация между президентите на двете страни за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство. Декларацията, основана на взаимно уважение, приятелство и доверие, насърчава активния диалог не само на ниво правителство, но и между националните институции и местните власти.

Г-жа Ху Дзейджун информира гостите за реформата на китайската система за управление на одита, както и за значими одити на китайската Сметна палата, сред които одит на големи бази данни и одит на изпълнението на управленската отговорност на ръководителите.

Делегацията на българската Сметна палата запозна китайските колеги с основните цели и приоритети на приетата Стратегия за развитието на Сметната палата 2018 – 2022 г., както и възможностите за сътрудничество в рамките на стратегическите цели между двете одитни институции.

Делегацията посети и Регионалните офиси на китайската Сметна палата в градовете Дзинан и Цюфу, където техните ръководители представиха опита си в развитието на одитната практика на регионално ниво.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.