България е сочена като добър пример при усвояването на евросредства по кохезионната политика

dsc-5043_220x165_fit_478b24840a
29.01.2020

България е сред малкото страни в Европейския съюз,  които усвояват по-ускорено средствата за кохезионната си политика спрямо предходния програмен период, заедно със страни като Люксембург, Австрия, Румъния и Финландия. Това съобщи Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата (ЕСП) при представянето на годишния доклад за изпълнението на европейския бюджет за 2018 г. пред българските си колеги. На срещата присъстваха председателят Цветан Цветков, заместник-председателят Горица Грънчарова, членът на Сметната палата проф. Георги Иванов, одитни директори. 

За първа година при одитите в областта на кохезионната политика у нас ЕСП не е открила нито една грешка като в одитната извадка са попаднали 15 транзакции от България. За страната ни не са засечени количествени грешки и в областта на земеделието, където са проверени 4 транзакции.

Тези констатации на европейските одитори за България са направени на фона на общите изводи за разходите на ЕС, които сочат, че високорискови области като развитието на селските райони и сближаването продължават да бъдат сериозен източник на грешки. В същото време значителна част от разходите на ЕС през 2018 г. не са съществено засегнати от грешки, а допуснатите не са широко разпространени в множество разходни области. Областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“ е с най-висок процент на грешки при усвояването на европейските средства за 2018 г. – 5%.

„Очакваме държавите-членки да продължат усилията си за по-добро усвояване на европейските средства, като то е насочено към постигане на повече резултати. ЕС трябва да има формулирана ясна визия какво иска да постигне с фондовете на политиката на сближаване“, посочи Илиана Иванова пред българските си колеги.

„Много се радваме, че ЕСП поставя пред ЕК и ЕП въпроса да кажат какво е бъдещото развитие на Европа. Българската Сметна палата вече се насочи към  одити, изводите от които да подкрепят правителството за изпълнение на стретегическите цели и програми, така че гражданите да усетят реално подобрение на живота си. Защото парите не трябва просто да се разходват, а да се види какво е постигнато в рамките на тези цели и програми." Цветков съобщи още, че това ще бъде тема на конференцията,  която българската Сметна палата ще организира през септември по случай 140-та си годишнина. 

Годишен доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на европейския бюджет за 2018 г.

Кратък преглед на одита на ЕС - представяне на годишните доклади на ЕСП за 2018 г.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.