Одитна дейност

Категории доклади

 • finance1_75x75_crop_478b24840a

  Държавен бюджет и финансова политика

 • eufunds1_75x75_crop_478b24840a

  Управление на евросредства

 • zdraveopazvane1_75x75_crop_478b24840a

  Здравеопазване и социална политика

 • defence1_75x75_crop_478b24840a

  Външни и вътрешни работи, сигурност

 • energetics1_75x75_crop_478b24840a

  Икономика и енергетика

 • regionalno1_75x75_crop_478b24840a

  Регионално развитие и транспорт

 • environment1_75x75_crop_478b24840a

  Околна среда и земеделие

 • bal36_75x75_crop_478b24840a

  Образование, наука, спорт, култура, медии

 • sadebna1_75x75_crop_478b24840a

  Съдебна власт

 • obstini2_75x75_crop_478b24840a

  Общини

 • partii-izbori_75x75_crop_478b24840a

  Партии и избори

 • institucii1_75x75_crop_478b24840a

  Други институции и функции

Телефони за информация при попълване на декларацията от задължените лица по ЗПИЛЗВДДД:

Тел.: 02 9 866 895 и Тел.: 02 9 888 683 за:
- народните представители; министрите; политическите партии и др. лица до т.17, както и т.28 и  т. 30  от Закона;

Тел.: 02 9 800 490 за:
- НОИ;  НЗОК; БНТ, БНР, БТА; ДАНС;  КОНПИ;  НЕК и БЕХ; ББР; МВР и др. лица от т.19 до т.27 от Закона;

Тел.: 02 9 888 507 за:
- ръководителите на задгр. представителства на РБългария;
- кметовете и зам.-кметовете на общини, на райони и председателите на общ. съвети;

Тел.: 02 9  885 854 за:
- председателите и съдиите от ВКС и  ВАС;
- съдии.

Тел.: 02 9 888 509 за:

- Главният прокурор и прокурорите от ВКП и ВАП;
- прокурори и следователи.

Декларацията на хартиен и технически носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е: София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ. 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.