Устойчив напредък в управлението на европейските финанси, обяви председателят на Европейската сметна палата

dsc-1603_220x165_fit_478b24840a
09.03.2018

Председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене и членът на Европейската сметна палата Илиана Иванова посетиха днес българската Сметна палата.

Г-н Лене се срещна с председателя на българската Сметна палата Цветан Цветков. Двамата обсъдиха ефективното сътрудничество между Сметната палата на Република България и Европейската сметна палата. На срещата присъства и заместник-председателят на Сметната палата г-жа Горица Грънчарова-Кожарева. 

Г-жа Илиана Иванова представи пред българските си колеги годишния доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на европейския бюджет за 2016 г.

„Последният годишен доклад показва устойчив напредък в управлението на европейските финанси“, съобщи г-н Лене пред журналисти. „Това е отразено в нашата подобрена оценка за разходването на европейския бюджет, вследствие на трайния спад в процента грешки при плащанията. Около половината от проверените разходи за 2016 г. са  с нива на грешки под 2%  праг на същественост. В тези времена на промени за Европа, нашата роля на одитори е да дадем точния съвет как най-добре да се управляват европейските финанси. След 2020 г. призоваваме за по-голямо внимание към добавената стойност в бюджета на ЕС, както и за повече прозрачност и отчетност за финансите на ЕС“, посочи още г-н Лене.

„България следва общата европейска тенденция за подобряване на финансовото управление на европейските средства“, каза г-жа Иванова. „В частност, от деветте проверени операции, касаещи земеделието в нашата страна, не са открити никакви грешки. Годишният доклад показва също сериозно увеличение на разплащанията с финансови инструменти в сферата на кохезионната политика в България, достигайки 96% към края на 2015 г. Вярвам, че Българското председателство ще участва активно в дискусията за следващата многогодишна финансова рамка и заедно с останалите членки на ЕС ще допринесе за по-ефективна и ефикасна рамка за европейския бюджет след 2020 г.“, изтъкна г-жа Иванова. 

 „Сътрудничеството ни с Европейската сметна палата се основава на общи цели, формулирани от новите реалности - и българската Сметна палата, и Европейската сметна палата днес много повече се стремим да отговаряме на въпросите дали институциите прилагат принципите на добро управление и дали дейността им добавя стойност за обществото, а не просто дали действията им са законосъобразни“, каза г-н Цветков.

„Ефективното сътрудничество с Европейската сметна палата се изразява в съвместни одити и организирани дискусии по актуални теми от национално и европейско значение. Българската сметна палата извършва одит за чистотата на въздуха в големите градове в страната, който е част от координиран одит с Европейската сметна палата и ВОИ на още 17 европейски държави за чистотата на въздуха в Европа. През май в София ще се проведе конференция за независимостта на Върховните одитни институции, на която са поканени Европейската сметна палата и сметните палати на държавите-членки на ЕС и на държавите от Западните Балкани“, съобщи председателят на българската Сметна палата.

По-късно заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов се срещна с г-н Лене и с г-жа Илиана Иванова.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.