Стартира Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност”

dsc-0038_220x165_fit_478b24840a
28.02.2014
Встъпителна  пресконференция по повод старта на  Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност” се състоя на 28 февруари 2014 г. (петък), от 10:00ч.,  в зала “Рила” на София хотел Балкан (бивш „Шератон”), гр. София. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, със средства от Европейския социален фонд.


На пресконференцията бяха представени предстоящите дейности, заложените цели и очакваните резултати при реализацията на проекта.

Участниците бяха поздравени от г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, г-н Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, г-н Йордан Карабинов, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България и Добринка Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” – „Ролята на одитния орган в системата за управление и контрол на средствата от ЕС”.  

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров откри дейностите по проекта и подчерта, че  като върховна одитна институция, Сметната палата се стреми да налага много високи професионални критерии в работата си. Обучението за работа с компютърно-базирани техники, специфични методи и специализиран софтуер ще повиши квалификацията на служителите на Сметната палата, ще осигури по-добра възможност за оценка на работата, а това от своя страна ще повиши ефикасността и ефективността на одитната ни дейност, обясни той.

Заместник-председателят Валери Апостолов направи презентация на дейностите по проекта.

Още за Проекта „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност”

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.