Символ на Сметната палата

symbol-internet_220x165_fit_478b24840a

Сметната палата има свой символ - художествена пластика на сокол, стъпил върху скала от монети.

Отделните елементи в него символизират:

Соколът – цар на птиците, извисеност и върховенство. Един от символите на България като неин покровител.

Скалата – символ на твърдостта, стабилността, сигурността, трайността и силата.

Монетите - държавното съкровище, пазител на което е соколът, който може да го съхрани и да го брани от посегателства.

Художествената пластика е дело на българския скулптор Богомил Живков.

Символът се връчва на български и чуждестранни граждани за приноса им в развитието и утвърждаването на българската върховна одитна институция, на медии, наградени за отразяване на дейността на Сметната палата.

Въз основа на символа е изработено и логото на Сметната палата.

 

Изтегли лого (.jpg)

 

***

Сметната палата има свой плакет и юбилеен медал "130 години Сметна палата на Република България" , изработени в Монетния двор на Република България.

На лицевата им страна е изобразен гербът на Република България от 1997 г.

На обратната им страна е изобразено релефно копие от печата на Върховната сметна палата на България от 1880 г.

Плакетът и медалът се връчват на български и чуждестранни граждани за приноса им в развитието и утвърждаването на българската върховна одитна институция, на президенти на сметни палати при гостуването им в България, на медии и журналисти, отразявали дейността на Сметната палата, на служители на Сметната палата при значими поводи и при излизането им в пенсия.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.