Председателят на СП Цветан Цветков в "Интервю с Наделина Анева" по Канал 3

tzvetkov-kanal3-1_220x165_fit_478b24840a
20.06.2017

Цветан Цветков в откровен разговор за житейския си път и професионална кариера - от младежките емоции до председател на Сметната палата...
Защо не стана фотограф, а висш одитор? Какви са най-важните задачи и предизвикателства пред институцията, която днес ръководи?

Вижте тук

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.