Председателят на българската Сметна палата към сръбските си колеги: „Съседът е повече от брат“

serbia0617-1_220x165_fit_478b24840a
14.06.2017

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров бяха сред гостите на церемонията в Белград по случай 10-годишнината на Държавния институт за одит на Република Сърбия.

Г-н Цветков поздрави най-сърдечно сръбските си колеги за юбилея и припомни добрите отношения между двете върховни одитни институции (ВОИ).

Държавният одиторски институт е основан като най-висш орган за одит на публични средства в Република Сърбия по силата на закон от 2005 г., а две години по-късно е стартът на дейността на институцията, когато са избрани председател, зам.-председател и членове на нейния висш орган – Съветът.

Още през май 2008 г. делегация, водена от председателя Радослав Сретенович, е на посещение в София и са обсъдени структура, правомощия и правна рамка на Сметната палата, годишно планиране и докладване, отношенията с парламента и обществеността. През 2013 г. също при посещение в София е споделен българският опит при извършването на финансовите одити и одити на изпълнението, в изграждането на отдел по методология и др. Професионалният обмен се поддържа и по време на международни форуми на общността на ВОИ - конгресите на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ, срещите на Контактния комитет на ЕС. ВОИ на Сърбия участва активно в Мрежата на ВОИ на кандидатстващите и потенциалните кандидатки за членство в ЕС и осъществява  туининг проект за повишаване на одитния си капацитет. 

Нашата географска и езикова близост ни задължават да изграждаме мостове, каза г-н Цветков и цитира известната българска поговорка - съседът е повече от брат. Ето защо се надявам нашите институции да продължат да работят заедно за общите цели и да си сътрудничим за реализирането на всички полезни идеи за по-добър контрол срещу загубата на национални и европейски ресурси, каза той.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.