Подкомисията по отчетност на публичния сектор в Народното събрание обсъди докладите за финансово управление и становищата на Сметната палата

nar-subr-podkom0818_220x165_fit_478b24840a
18.07.2018

Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси в 44-то Народно събрание обсъди на свое заседание Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България и доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет 2017 г.

Разгледани са и становищата на Сметната палата по двата доклада. Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Сметната палата е задължена до 30 юни на текущата година да представя на Народното събрание становища по доклада на ВСС и по консолидирания доклад, който обобщава информация за състоянието на финансовото управление и контрол в 312 организации от публичния сектор за 2017 г.

Препоръките на Сметната палата ще бъдат взети предвид при по-нататъшното развитие на вътрешния контрол в публичния сектор, стана ясно на заседанието. 

Сметната палата внесе в срок и годишния доклад за състоянието на своите системи за финансово управление и контрол, който също бе разгледан на заседанието.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.