Отчети за получените и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители за 41-о НС

Списък
на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители


Политически партии и коалиции от партии

1.     „Ред, законност и справедливост”
2.    ПП „ЛИДЕР”
3.    ГЕРБ
4.    ДПС „Движение за права и свободи”
5.    Партия „АТАКА”
6.    КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
7.    СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
8.    НДСВ
9.    Регистрацията е анулирана с решение на ЦИК № НС-160
10.    „БЪЛГАРСКА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ”
11.    Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ)
12.    ПП ЗЕЛЕНИТЕ
13.    „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
14.    Регистрацията е анулирана с решение на ЦИК № НС-159
15.    П.П. „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”
16.    ------------------------------------------------
17.    Политическа партия „Национално движение за спасение на Отечеството”
18.    Български Национален Съюз – НД
19.    „Синята коалиция”
20.    „За Родината – ДГИ-НЛ”

Забележка: Подредбата и наименованията в списъка са съгласно Решение
№ НС – 143 от 11.06.2009 г. на Централната избирателна комисия  за определяне номерата в бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати на партии и коалициите, регистрирани в ЦИК.

Инициативни комитети

1.    Валерия Пламенова Петрова
2.    Валентин Николов Милтенов
3.    Пламен Бориславов Галев

 

Списък
на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които не са представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители


Политически партии и коалиции от партии

1.    ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП)

Забележка: Подредбата и наименованията в списъка са съгласно Решение
№ НС – 143 от 11.06.2009 г. на Централната избирателна комисия  за определяне номерата в бюлетините за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати на партии и коалициите, регистрирани в ЦИК.


Инициативни комитети
1.    Жоро Петров Ничев

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.