Отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Списък
на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България1.    „Ред, законност и справедливост”
2.    ПП „ЛИДЕР”
3.    „ГЕРБ”
4.    ДПС „Движение за права и свободи”
5.    Партия „АТАКА”
6.    „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
7.    „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
8.    „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”
9.    ------------------------------------------------
10.    „Българска нова демокрация” (БНД)
11.    „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”
12.    ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
13.    НАПРЕД ВМРО – Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия
14.    Независим кандидат – Чавдар Иванов Николов


Забележка: Подредбата и наименованията в списъка са съгласно Решение № ЕП – 138 от 13.05.2009 г. за определяне номерата на бюлетините на политическите партии и коалициите от партии, регистрирани в ЦИКЕП и Решение № ЕП – 168 от 18.05.2009 г. за определяне номера в бюлетината на независим кандидат.

 

Списък
на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които не са представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България1.    БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ


 

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.