Лидия Руменова бе избрана за председател на Сметната палата

roumenova16_220x165_fit_478b24840a
30.04.2014

Лидия Руменова е новият председател на Сметната палата. Народното събрание гласува кандидатурата й с 95 гласа “за”, без нито един против и въздържал се.

Лидия Руменова положи клетва.

Благодаря за доверието, което ми оказахте. Отчитам голямата отговорност, която поемам, и очакванията на обществото по отношение на функцията и ролята на Сметната палата, каза Лидия Руменова от парламентарната трибуна.

Отворен човек съм и мога да работя с всички парламентарни групи, стига интересът ни да е в една посока - за усъвършенстване контрола върху на начина, по който се изразходва общественият ресурс, посочи тя малко преди избора в отговор на въпроси на народни представители.

Ще работя в посока Народното събрание да има в лицето на Сметната палата свой сигурен източник на информация, сигурен анализатор и източник на идеи за усъвършенстване и подобряване на нормативната база.

Моето лично убеждение е, че колегиалният орган е оптималното решение за осъществяване на независим одит.

Сметната палата има разработена стратегия, формирана е мисия и визия, добър административен и материален капацитет и потенциал за развитие, създадена е основа за публичност.

Приемането на новия Закон за Сметната палата налага непосредствени приоритети – изграждане и укрепване на капацитета на Сметната палата и привеждането на дейността и структурата й в съответствие с разпоредбите на закона и приемането на Наръчник за одитната дейност.

Имам 35 години изключително юридически стаж. Била съм член на Сметната палата, познавам одиторския състав, нормативната база, по която се извършва одитната дейност. Структурата и дейността на Сметната палата са от компетенцията на колегията. Палатата ще има най-малко 8 отделения, като 2 от тях ще се занимават с одити на изпълнението.

Основната задача ще бъде укрепване на Сметната палата като институция за външен одит, изтъкна още новият председател.

Кандидатурата на Лидия Руменова бе предложена от Петър Кънев, Йордан Цонев, Румен Гечев, Корнелия Нинова и Жельо Бойчев.
Според Закона за Сметната палата председателят и членовете се избират и освобождават от Народното събрание за срок от 7 години. Председателят не може да бъде преизбиран.

По-късно Лидия Руменова се срещна в Сметната палата с бившето ръководство, с одитори и служители.

Лидия Руменова е родена на 27 ноември 1953 г. в с. Селановци, Врачанско.

Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право” и Университета Нанси 2 – Франция, Страсбургския университет „Робер Шуман”, специалност „Право на Европейския съюз”.

Има богат практически опит в областта на гражданското и наказателното право и законодателство, данъчното и трудовото законодателство, социални и търговски правни въпроси, както и в областта на комуникациите.

От 1978 г. последователно е  юрисконсулт в системата на външната търговия, в Националния комитет на българските жени, Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на отбраната и Радиотелекомуникационна компания Мобиком.

От 1981 до 1986 г. е прокурор в Прокуратурата на Република България.

От 1986 г. до 1987 г. е експерт в Министерския съвет.

От 2005 г. до 2009 г. е съветник на министър-председателя на Република България.

Член на Сметната палата от май 2009 г. до януари 2011 г.

Старши партньор в Консултантска група ИНТЕГРА ООД от 1997 г.

Адвокат - член е на Софийската адвокатска колегия и на Съвета по европейски въпроси.

Има сертификат за обучение по системи за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд ISO 9000 и сертификат „Правни действия и процедури пред Европейските съдилища”, Люксембург 2008 г.

Владее английски и руски език.

Семейна, с две деца.

Избрана за председател на Сметната палата от Народното събрание на 30 април 2014 г.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.