Галерия: Официално откриване на туининг-проекта за по-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Македония

26.01.2018
x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.