Финансови одити на ГФО за 2016 г.- централни първостепенни разпоредители

Отказана е заверка на годишния финансов отчети за 2016 г. на Държавната  агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

С резерви са заверени годишните финансови отчети на: Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи (секретен), Министерство на труда и социалната политика.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.