Финансови одити на ГФО за 2016 - държавни висши училища

Отказана е заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на Софийския университет.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.