Администрация

 • Председател на Сметната палата

  • Кабинет на председателя
   Началник: Олга Димитрова
   Съветник: Румяна Чукова

  • Дирекция "Административно-информационно обслужване"
   Директор: Елена Болтаджиева

   • Отдел "Обща канцелария и деловодство"
   • Отдел "Информационно обслужване"
   • Отдел  "Човешки ресурси"

  • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
   Директор: Иванка Гугалова

   • Отдел "Управление на собствеността"
   • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"

  • Дирекция "Правно-нормативно осигуряване"
   Директор: Кремена Цачева-Станчева
    
   • Отдел "Правен"
   • Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност"

  •  Дирекция "Развитие на одитната дейност"
   Директор: Тома Дончев

   • Отдел "Методология на одитната дейност"
   • Отдел "Планиране и анализ на одитната дейност"

  • Дирекция "Международна дейност и проекти"
   Директор: Вяра Ангелова

  • Звено за вътрешен одит
   ръководител:Росина Чолеева-Киркова

  • Дирекция "Сигурност"
   Директор:Димитър Костов
         x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.